Členství

Staňtelselčlenem

Kolektivní členství

Kolektivní členství je určené fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám podnikajícím i nepodnikajícím v plynárenství a souvisejících oborech, případně těm, kdo s plynárenskými organizacemi spolupracují. Kritéria kolektivního členství určují stanovy ČPS.

Individuální členství

Individuálními členy se mohou stát fyzické osoby starší osmnácti let se vztahem k plynárenství, který dokládá stávající či uplynulý zaměstnanecký poměr v plynárenské či s oborem související společnosti či organizace, a dále osoby, které s plynárenstvím spolupracují.

Čestné členství

Čestnými členy se mohou stát osoby, které se zvlášť významně zasloužily o rozvoj českého plynárenství nebo činnost Českého plynárenského svazu. Rozhoduje o nich sjezd svazu na základě návrhu Rady ČPS. Jmenování je podmíněno souhlasem dotyčného s čestným členstvím.