Český plynárenský svaz

Technický odbor

Platné TIN

TIN 702 12
Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametry
Schváleno dne Platnost od
25. 1. 2019 1. 3. 2019