Český plynárenský svaz

Technický odbor

Sponzorovaný přístup

Číslo TPG včetně
platných změn (z)
Schváleno dne Platnost od Název TPG
TPG 201 01 30. 9. 2010 1. 12. 2010 Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu (nahrazují TPG 201 01 schválená 3. 5. 2000)
z1 21. 2. 2018 1. 4. 2018 Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu (nahrazují TPG 201 01 schválená 3. 5. 2000)
TPG 205 01 29. 9. 2021 1. 12. 2021 Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)
TPG 304 02 18. 9. 2019 1. 12. 2019 Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla (nahrazují TPG 304 02 schválená 15. 12. 2012)
z1 14. 9. 2022 1. 11. 2022 Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla (nahrazují TPG 304 02 schválená 15. 12. 2012)
TPG 304 03 19. 5. 2020 1. 7. 2020 TPG 304 03 Plnicí stanice stlačeného vodíku pro mobilní zařízení
TPG 605 02 1. 10. 2014 1. 12. 2014 Regulační stanice, regulační zařízení (nahrazují TPG 605 02 schválená 9. 9. 2008)
TPG 609 01 1. 10. 2014 1. 12. 2014 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz (nahrazují TPG 609 01 schválená 9. 12. 2009)
z1 30. 9. 2020 1. 12. 2020 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz (nahrazují TPG 609 01 schválená 9. 12. 2009)
TPG 609 03 15. 12. 2011 1. 3. 2012 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 bar včetně. Požadavky na ověřování bezpečnosti a spolehlivosti (nahrazují TDG 609 03 schválená 21. 9. 2004)
TPG 700 01 27. 9. 2011 1. 11. 2011 Použití měděných materiálů pro rozvod plynu (nahrazují TPG 700 01 schválená 15. 12. 2005)
TPG 700 02 29. 6. 2016 1. 9. 2016 Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody (Tato technická pravidla nahrazují TPG 700 02 schválená 18. 12. 2008) (Odkaz na výpočtový software naleznete na konci dokumentu PDF pravidla TPG 700 02
z1 26. 1. 2024 1. 3. 2024 Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody (Tato technická pravidla nahrazují TPG 700 02 schválená 18. 12. 2008) (Odkaz na výpočtový software naleznete na konci dokumentu PDF pravidla TPG 700 02
TPG 700 03 4. 2. 2022 1. 3. 2022 Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení
TPG 700 04 26. 6. 2013 1. 9. 2013 Stanovení technického stavu vysokotlakých plynovodů. Diagnostické metody
TPG 700 05 21. 8. 2013 1. 11. 2013 Dočasně provozovaná plynárenská zařízení. Obnova dodávky plynu po přerušení distribuce vlivem mimořádných událostí
TPG 700 21 21. 2. 2018 1. 4. 2018 Čichačky pro plynovody a přípojky (nahrazují TPG 700 21 schválená 27. 9. 2011)
TPG 700 24 26. 7. 2017 1. 9. 2017 Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství (nahrazují TPG 700 24 schválená 27. 9. 2011)
TPG 702 01 4. 10. 2016 1. 1. 2017 Plynovody a přípojky z polyetylenu (nahrazují TPG 702 01 schválená 11. 3. 2003)
z1 22. 7. 2019 1. 9. 2019 Plynovody a přípojky z polyetylenu (nahrazují TPG 702 01 schválená 11. 3. 2003)
z2 6. 12. 2021 1. 1. 2022 Plynovody a přípojky z polyetylenu (nahrazují TPG 702 01 schválená 11. 3. 2003)
TPG 702 04 11. 12. 2019 1. 3. 2020 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně (nahrazují TPG 702 04 schválená 16. 10. 2013, včetně Změny 1 a Změny 2)
z1 4. 2. 2022 1. 3. 2022 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně (nahrazují TPG 702 04 schválená 16. 10. 2013, včetně Změny 1 a Změny 2)
TPG 702 05 18. 11. 2015 1. 2. 2016 Kotvení plynovodních potrubí ve svazích (nahrazují TPG 702 05 schválená 14. 11. 2002)
TPG 702 07 26. 7. 2017 1. 9. 2017 Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodního potrubí (nahrazují TDG 702 07 schválená 21. 9. 2004)
TPG 702 08 30. 9. 2020 1. 12. 2020 Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně
TPG 702 09 22. 2. 2017 1. 5. 2017 Opravy plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně (nahrazují TPG 702 09 schválená 9. 12. 2009)
TPG 702 11 18. 10. 2017 1. 1. 2018 Čistění a sušení plynovodů všech tlakových úrovní po výstavbě (nahrazují TPG 702 11 schválená 9. 9. 2008)
TPG 703 01 20. 4. 2011 1. 7. 2011 Průmyslové plynovody
z1 9. 3. 2016 1. 5. 2016 Průmyslové plynovody
TPG 704 01 29. 5. 2013 1. 8. 2013 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (nahrazují TPG 704 01 schválená 1. 6. 2009)
z1 19. 5. 2020 1. 7. 2020 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (nahrazují TPG 704 01 schválená 1. 6. 2009)
TPG 704 03 30. 9. 2009 1. 10. 2009 Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba
TPG 800 03 25. 7. 2018 1. 10. 2018 Připojování odběrných plynových zařízení, jejich uvádění do provozu a trvalé odpojení (nahrazují TPG 800 03 schválená 17. 10. 2007)
TPG 807 01 22. 2. 2017 1. 5. 2017 Vytápění závěsnými plynovými světlými a tmavými zářiči. Projektování, instalace a provoz (nahrazují TPG 807 01 schválená 4. 5. 2005 a TPG 807 02 schválená 13. 4. 2004)
TPG 811 01 30. 4. 2008 1. 7. 2008 Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz (nahrazují TPG 811 01 schválená 16. 10. 1995)
TPG 900 01 29. 1. 2014 1. 4. 2014 Názvosloví a zkratky v plynárenství
TPG 901 01 1. 2. 2009 1. 7. 2022 Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky
TPG 902 01 23. 2. 2005 1. 4. 2005 Přepočet a vyjadřování objemu zemního plynu
TPG 902 02 15. 12. 2005 1. 3. 2006 Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
z1 18. 12. 2008 1. 3. 2009 Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
z2 22. 4. 2015 1. 7. 2015 Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
z3 29. 6. 2021 1. 8. 2021 Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
TPG 902 03 22. 2. 2017 1. 5. 2017 Plynná paliva. Chromatografické rozbory (nahrazují TDG 902 03 schválená 27. 9. 2003)
TPG 902 04 22. 2. 2017 1. 5. 2017 Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot (nahrazují TDG 902 04 schválená 27. 9. 2003)
z1 25. 7. 2018 1. 10. 2018 Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot (nahrazují TDG 902 04 schválená 27. 9. 2003)
TPG 903 01 9. 3. 2016 1. 5. 2016 Výpočet množství uniklého plynu z poškozených plynovodů a plynovodních přípojek (nahrazují TDG 903 01 schválená 27. 9. 2006)
TPG 905 01 11. 6. 2024 1. 7. 2024 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
TPG 908 02 18. 10. 2017 1. 1. 2018 Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kW a větším (nahrazují TPG 908 02 schválená 31. 3. 2010)
TPG 913 01 16. 10. 2013 1. 1. 2014 Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách (nahrazující TPG 913 01 schválená 19. 12. 2007)
z1 31. 10. 2018 1. 1. 2019 Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách (nahrazující TPG 913 01 schválená 19. 12. 2007)
TPG 918 01 14. 9. 2022 1. 12. 2022 Odorizace zemního plynu, obnovitelných plynů (biometan, vodík, syntetický metan) nebo jejich směsí
TPG 919 01 18. 9. 2019 1. 12. 2019 Revizní kniha plynového zařízení (nahrazují TDG 919 01 schválená 16. 12. 1999)
TPG 920 21 29. 1. 2014 1. 4. 2014 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů (nahrazují TPG 920 21 schválená 13. 12. 2006)
z1 21. 2. 2018 1. 4. 2018 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů (nahrazují TPG 920 21 schválená 13. 12. 2006)
z2 29. 6. 2021 1. 8. 2021 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů (nahrazují TPG 920 21 schválená 13. 12. 2006)
TPG 920 22 29. 9. 2021 1. 12. 2021 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany
TPG 920 23 18. 12. 2020 1. 3. 2021 Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi
TPG 920 24 29. 6. 2016 1. 9. 2016 Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím (Technická pravidla nahrazují TPG 920 24 schválená 27. 9. 2006)
TPG 920 25 7. 3. 2007 1. 6. 2007 Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení
z1 3. 4. 2013 1. 6. 2013 Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení
TPG 920 26 18. 9. 2019 1. 12. 2019 Katodická ochrana potrubí uložených v zemi (nahrazují TPG 920 26 schválená 10. 12. 2012)
TPG 921 02 19. 5. 2020 1. 7. 2020 Vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských zařízeních z polyetylenu
TPG 921 21 22. 4. 2009 1. 7. 2009 Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo (nahrazují TPG 921 21 schválená 11. 2. 1999)
TPG 922 01 19. 11. 2009 1. 2. 2010 Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení (nahrazují TPG 922 01 schválená 27. 10. 1999)
z1 25. 7. 2018 1. 10. 2018 Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení (nahrazují TPG 922 01 schválená 27. 10. 1999)
TPG 923 01 22. 4. 2015 1. 7. 2015 Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení (nahrazují TPG 923 01-1 schválená 18. 11. 2008 a TPG 923 01-2 schválená 18. 11. 2008)
TPG 923 02 21. 11. 2007 1. 1. 2008 Certifikace technických útvarů provozovatelů přepravních/distribučních soustav
TPG 925 01 31. 10. 2018 1. 1. 2019 Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu (nahrazují TPG 925 01 schválená 22. 4. 2009)
TPG 927 01 31. 10. 2018 1. 1. 2019 Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení (nahrazují TPG 927 01 schválená 17. 10. 2007)
TPG 927 02 13. 12. 2017 1. 3. 2018 Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi (nahrazují TPG 927 02 schválená 9. 12. 2009)
TPG 927 03 13. 12. 2017 1. 3. 2018 Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi (nahrazují TPG 927 03 schválená 9. 12. 2009)
TPG 927 04 7. 9. 2000 1. 1. 2001 Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti
TPG 927 05 21. 3. 2001 1. 7. 2001 Kurzy pro svařování a lepení plastů (včetně změny z1 1. 4. 2003)
TPG 927 06 21. 1. 2004 1. 3. 2004 Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu (nahrazují TPG 927 06 schválená 14. 11. 2002)
TPG 927 07 11. 12. 2001 1. 4. 2002 Svařování plastů. Odborné kurzy svářečů plastů
TPG 934 01 4. 10. 2016 1. 1. 2017 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz (nahrazují TPG 934 01 schválená 11. 4. 2012)
TPG 934 02 11. 12. 2019 1. 3. 2020 Měřicí stanice
TPG 935 01 24. 3. 2021 1. 6. 2021 Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub
TPG 936 01 21. 8. 2013 1. 11. 2013 Technické dodací podmínky přímých svařovaných přechodů a svařovaných odboček T-90° pro plynovody (nahrazuji TPG 935 02 schválená dne 1. 4. 1996 a TPG 935 03 schválená dne 1. 4. 1996)
TPG 938 01 22. 4. 2015 1. 7. 2015 Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů (nahrazují TD 938 01 schválená 26. 10. 1998)
TPG 941 02 20. 4. 2011 1. 7. 2011 Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest
TPG 943 01 1. 2. 1994 1. 6. 1994 Pěnotvorné prostředky k vyhledávání úniku plynu
TPG 959 01 13. 12. 2017 1. 3. 2018 Zařízení pro filtraci plynu (nahrazují TPG 959 01 schválená 30. 4. 2008)
TPG 982 01 21. 3. 2013 1. 5. 2013 Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG (nahrazují TDG 982 01 schválená 18. 11. 2008 )
TPG 982 02 23. 7. 2015 1. 9. 2015 Podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prodeje motorových vozidel s pohonným systémem CNG (nahrazují TDG 982 02 schválená 18. 11. 2008)
TPG 982 03 1. 10. 2014 1. 12. 2014 Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG (nahrazují TDG 982 03 schválená 18. 11. 2008)
TPG 983 02 9. 3. 2016 1. 5. 2016 Plynové hospodářství bioplynových stanic (nahrazují TDG 983 02 schválená 3. 4. 2013)