Český plynárenský svaz

Technický odbor

Neplatná TDG

TDG 304 02
Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla
Schváleno dne Platnost od
13. 12. 2006 1. 3. 2007
nahrazena TPG 304 02, schválena 15. 12. 2011
TDG 606 01
Regulační soupravy do průtoku 200 m3.h-1
Schváleno dne Platnost od
27. 10. 1999
nahrazena TDG 606 01, schválena 5. 2. 2002
TDG 606 01
Regulační soupravy do průtoku 200 m3.h-1
Schváleno dne Platnost od
5. 2. 2002
nahrazena TPG 605 02, schválena 9. 9. 2008
TDG 609 03
Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně Požadavky na ověřování bezpečnosti a spolehlivosti
Schváleno dne Platnost od
21. 9. 2004
nahrazena TPG 609 03 schválena 15. 12. 2011
TDG 702 07
Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodního potrubí
Schváleno dne Platnost od
21. 9. 2004 1. 12. 2004
nahrazena TPG 702 07, schválena 26. 7. 2017
TDG 902 03
Plynná paliva. Chromatografické rozbory
Schváleno dne Platnost od
27. 9. 2006 1. 12. 2006
nahrazena TPG 902 03, schválena 22. 2. 2017
TDG 902 04
Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot
Schváleno dne Platnost od
27. 9. 2006 1. 12. 2006
nahrazena TPG 902 04, schválena 22. 2. 2017
TDG 903 01
Výpočet množství uniklého plynu z poškozených plynovodů a plynovodních přípojek
Schváleno dne Platnost od
27. 9. 2006 1. 12. 2006
nahrazena TPG 903 01, schválena 9. 3. 2016
TDG 919 01
Revizní kniha plynových spotřebičů
Schváleno dne Platnost od
16. 12. 1999 1. 4. 2000
nahrazena TPG 919 01, schválena 18. 9. 2019
TDG 923 01-1
Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti montáží a oprav plynových zařízení - Část 1: Všeobecně
Schváleno dne Platnost od
4. 6. 2003 1. 9. 2003
nahrazena TPG 923 01-1, schválena 15. 12. 2005
TDG 923 01-2
Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti montáží a oprav plynových zařízení – Část 2: Plynárenská zařízení (plynovody a plynovodní přípojky)
Schváleno dne Platnost od
4. 6. 2003 1. 9. 2003
nahrazena TPG 923 01-2, schválena 15. 12. 2005
TDG 982 01
Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG
Schváleno dne Platnost od
18. 11. 2008
nahrazena TPG 982 01, schválena 21. 3. 2013
TDG 982 02
Podmínky provozu, oprav, údržby a kontroly motorových vozidel s pohonným systémem CNG
Schváleno dne Platnost od
18. 11. 2008 1. 2. 2009
nahrazena TPG 982 02, schválena 23. 7. 2015
TDG 982 03
Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG
Schváleno dne Platnost od
18. 11. 2008 1. 2. 2009
nahrazena TPG 982 03, schválena 1. 10. 2014
TDG 983 01
Vtláčení bioplynu do plynárenských sítí. Požadavky na kvalitu a měření
Schváleno dne Platnost od
16. 12. 2010 1. 3. 2011
nahrazena TDG 983 01, schválena 18. 9. 2019
TDG 983 02
Plynové hospodářství bioplynových stanic
Schváleno dne Platnost od
3. 4. 2013 1. 6. 2013
nahrazena TPG 983 02, schválena 9. 3. 2016

Neplatná TD

Neplatná TD
TD 200 02
Skladování a prodej tlakových nádob k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů
Schváleno dne Platnost od
16. 10. 1995
zrušena bez náhrady
TD 304 02
Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla
Schváleno dne Platnost od
10. 3. 1998
nahrazena TDG 304 02, schválena 13. 12. 2006
TD 700 01
Použití měděných materiálù pro rozvod plynu
Schváleno dne Platnost od
9. 9. 1997
nahrazena TPG 700 01, schválena 15. 12. 2005
TD 800 02
Umísťování a provoz spotřebičů spalujících zkapalněné uhlovodíkové plyny v prostorách pod úrovní terénu
Schváleno dne Platnost od
20. 9. 1996
nahrazena TPG 800 02, schválena 11. 12. 2001
TD 938 01
Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů
Schváleno dne Platnost od
26. 10. 1998 1. 2. 1999
nahrazena TPG 938 01, schválena 22. 4. 2015