Český plynárenský svaz

Technický odbor

Platná TPG

TPG 201 01
Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu (nahrazují TPG 201 01 schválená 3. 5. 2000)
Schváleno dne Platnost od
30. 9. 2010 1. 12. 2010
z1
Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu (nahrazují TPG 201 01 schválená 3. 5. 2000)
Schváleno dne Platnost od
21. 2. 2018 1. 4. 2018
TPG 205 01
Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)
Schváleno dne Platnost od
29. 9. 2021 1. 12. 2021
TPG 304 02
Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla (nahrazují TPG 304 02 schválená 15. 12. 2012)
Schváleno dne Platnost od
18. 9. 2019 1. 12. 2019
z1
Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla (nahrazují TPG 304 02 schválená 15. 12. 2012)
Schváleno dne Platnost od
14. 9. 2022 1. 11. 2022
TPG 304 03
TPG 304 03 Plnicí stanice stlačeného vodíku pro mobilní zařízení
Schváleno dne Platnost od
19. 5. 2020 1. 7. 2020
TPG 605 02
Regulační stanice, regulační zařízení (nahrazují TPG 605 02 schválená 9. 9. 2008)
Schváleno dne Platnost od
1. 10. 2014 1. 12. 2014
TPG 609 01
Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz (nahrazují TPG 609 01 schválená 9. 12. 2009)
Schváleno dne Platnost od
1. 10. 2014 1. 12. 2014
z1
Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz (nahrazují TPG 609 01 schválená 9. 12. 2009)
Schváleno dne Platnost od
30. 9. 2020 1. 12. 2020
TPG 609 03
Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 bar včetně. Požadavky na ověřování bezpečnosti a spolehlivosti (nahrazují TDG 609 03 schválená 21. 9. 2004)
Schváleno dne Platnost od
15. 12. 2011 1. 3. 2012
TPG 700 01
Použití měděných materiálů pro rozvod plynu (nahrazují TPG 700 01 schválená 15. 12. 2005)
Schváleno dne Platnost od
27. 9. 2011 1. 11. 2011
TPG 700 02
Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody (Tato technická pravidla nahrazují TPG 700 02 schválená 18. 12. 2008) (Odkaz na výpočtový software naleznete na konci dokumentu PDF pravidla TPG 700 02
Schváleno dne Platnost od
29. 6. 2016 1. 9. 2016
z1
Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody (Tato technická pravidla nahrazují TPG 700 02 schválená 18. 12. 2008) (Odkaz na výpočtový software naleznete na konci dokumentu PDF pravidla TPG 700 02
Schváleno dne Platnost od
26. 1. 2024 1. 3. 2024
TPG 700 03
Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení
Schváleno dne Platnost od
4. 2. 2022 1. 3. 2022
TPG 700 04
Stanovení technického stavu vysokotlakých plynovodů. Diagnostické metody
Schváleno dne Platnost od
26. 6. 2013 1. 9. 2013
TPG 700 05
Dočasně provozovaná plynárenská zařízení. Obnova dodávky plynu po přerušení distribuce vlivem mimořádných událostí
Schváleno dne Platnost od
21. 8. 2013 1. 11. 2013
TPG 700 21
Čichačky pro plynovody a přípojky (nahrazují TPG 700 21 schválená 27. 9. 2011)
Schváleno dne Platnost od
21. 2. 2018 1. 4. 2018
TPG 700 24
Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství (nahrazují TPG 700 24 schválená 27. 9. 2011)
Schváleno dne Platnost od
26. 7. 2017 1. 9. 2017
TPG 702 01
Plynovody a přípojky z polyetylenu (nahrazují TPG 702 01 schválená 11. 3. 2003)
Schváleno dne Platnost od
4. 10. 2016 1. 1. 2017
z1
Plynovody a přípojky z polyetylenu (nahrazují TPG 702 01 schválená 11. 3. 2003)
Schváleno dne Platnost od
22. 7. 2019 1. 9. 2019
z2
Plynovody a přípojky z polyetylenu (nahrazují TPG 702 01 schválená 11. 3. 2003)
Schváleno dne Platnost od
6. 12. 2021 1. 1. 2022
TPG 702 04
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně (nahrazují TPG 702 04 schválená 16. 10. 2013, včetně Změny 1 a Změny 2)
Schváleno dne Platnost od
11. 12. 2019 1. 3. 2020
z1
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně (nahrazují TPG 702 04 schválená 16. 10. 2013, včetně Změny 1 a Změny 2)
Schváleno dne Platnost od
4. 2. 2022 1. 3. 2022
TPG 702 05
Kotvení plynovodních potrubí ve svazích (nahrazují TPG 702 05 schválená 14. 11. 2002)
Schváleno dne Platnost od
18. 11. 2015 1. 2. 2016
TPG 702 07
Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodního potrubí (nahrazují TDG 702 07 schválená 21. 9. 2004)
Schváleno dne Platnost od
26. 7. 2017 1. 9. 2017
TPG 702 08
Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně
Schváleno dne Platnost od
30. 9. 2020 1. 12. 2020
TPG 702 09
Opravy plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně (nahrazují TPG 702 09 schválená 9. 12. 2009)
Schváleno dne Platnost od
22. 2. 2017 1. 5. 2017
TPG 702 11
Čistění a sušení plynovodů všech tlakových úrovní po výstavbě (nahrazují TPG 702 11 schválená 9. 9. 2008)
Schváleno dne Platnost od
18. 10. 2017 1. 1. 2018
TPG 703 01
Průmyslové plynovody
Schváleno dne Platnost od
20. 4. 2011 1. 7. 2011
z1
Průmyslové plynovody
Schváleno dne Platnost od
9. 3. 2016 1. 5. 2016
TPG 704 01
Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (nahrazují TPG 704 01 schválená 1. 6. 2009)
Schváleno dne Platnost od
29. 5. 2013 1. 8. 2013
z1
Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (nahrazují TPG 704 01 schválená 1. 6. 2009)
Schváleno dne Platnost od
19. 5. 2020 1. 7. 2020
TPG 704 03
Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba
Schváleno dne Platnost od
30. 9. 2009 1. 10. 2009
TPG 800 03
Připojování odběrných plynových zařízení, jejich uvádění do provozu a trvalé odpojení (nahrazují TPG 800 03 schválená 17. 10. 2007)
Schváleno dne Platnost od
25. 7. 2018 1. 10. 2018
TPG 807 01
Vytápění závěsnými plynovými světlými a tmavými zářiči. Projektování, instalace a provoz (nahrazují TPG 807 01 schválená 4. 5. 2005 a TPG 807 02 schválená 13. 4. 2004)
Schváleno dne Platnost od
22. 2. 2017 1. 5. 2017
TPG 811 01
Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz (nahrazují TPG 811 01 schválená 16. 10. 1995)
Schváleno dne Platnost od
30. 4. 2008 1. 7. 2008
TPG 900 01
Názvosloví a zkratky v plynárenství
Schváleno dne Platnost od
29. 1. 2014 1. 4. 2014
TPG 901 01
Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky
Schváleno dne Platnost od
1. 2. 2009 1. 7. 2022
TPG 902 01
Přepočet a vyjadřování objemu zemního plynu
Schváleno dne Platnost od
23. 2. 2005 1. 4. 2005
TPG 902 02
Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
Schváleno dne Platnost od
15. 12. 2005 1. 3. 2006
z1
Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
Schváleno dne Platnost od
18. 12. 2008 1. 3. 2009
z2
Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
Schváleno dne Platnost od
22. 4. 2015 1. 7. 2015
z3
Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
Schváleno dne Platnost od
29. 6. 2021 1. 8. 2021
TPG 902 03
Plynná paliva. Chromatografické rozbory (nahrazují TDG 902 03 schválená 27. 9. 2003)
Schváleno dne Platnost od
22. 2. 2017 1. 5. 2017
TPG 902 04
Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot (nahrazují TDG 902 04 schválená 27. 9. 2003)
Schváleno dne Platnost od
22. 2. 2017 1. 5. 2017
z1
Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot (nahrazují TDG 902 04 schválená 27. 9. 2003)
Schváleno dne Platnost od
25. 7. 2018 1. 10. 2018
TPG 903 01
Výpočet množství uniklého plynu z poškozených plynovodů a plynovodních přípojek (nahrazují TDG 903 01 schválená 27. 9. 2006)
Schváleno dne Platnost od
9. 3. 2016 1. 5. 2016
TPG 905 01
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
Schváleno dne Platnost od
11. 6. 2024 1. 7. 2024
TPG 908 02
Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kW a větším (nahrazují TPG 908 02 schválená 31. 3. 2010)
Schváleno dne Platnost od
18. 10. 2017 1. 1. 2018
TPG 913 01
Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách (nahrazující TPG 913 01 schválená 19. 12. 2007)
Schváleno dne Platnost od
16. 10. 2013 1. 1. 2014
z1
Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách (nahrazující TPG 913 01 schválená 19. 12. 2007)
Schváleno dne Platnost od
31. 10. 2018 1. 1. 2019
TPG 918 01
Odorizace zemního plynu, obnovitelných plynů (biometan, vodík, syntetický metan) nebo jejich směsí
Schváleno dne Platnost od
14. 9. 2022 1. 12. 2022
TPG 919 01
Revizní kniha plynového zařízení (nahrazují TDG 919 01 schválená 16. 12. 1999)
Schváleno dne Platnost od
18. 9. 2019 1. 12. 2019
TPG 920 21
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů (nahrazují TPG 920 21 schválená 13. 12. 2006)
Schváleno dne Platnost od
29. 1. 2014 1. 4. 2014
z1
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů (nahrazují TPG 920 21 schválená 13. 12. 2006)
Schváleno dne Platnost od
21. 2. 2018 1. 4. 2018
z2
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů (nahrazují TPG 920 21 schválená 13. 12. 2006)
Schváleno dne Platnost od
29. 6. 2021 1. 8. 2021
TPG 920 22
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany
Schváleno dne Platnost od
29. 9. 2021 1. 12. 2021
TPG 920 23
Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi
Schváleno dne Platnost od
18. 12. 2020 1. 3. 2021
TPG 920 24
Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím (Technická pravidla nahrazují TPG 920 24 schválená 27. 9. 2006)
Schváleno dne Platnost od
29. 6. 2016 1. 9. 2016
TPG 920 25
Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení
Schváleno dne Platnost od
7. 3. 2007 1. 6. 2007
z1
Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení
Schváleno dne Platnost od
3. 4. 2013 1. 6. 2013
TPG 920 26
Katodická ochrana potrubí uložených v zemi (nahrazují TPG 920 26 schválená 10. 12. 2012)
Schváleno dne Platnost od
18. 9. 2019 1. 12. 2019
TPG 921 02
Vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských zařízeních z polyetylenu
Schváleno dne Platnost od
19. 5. 2020 1. 7. 2020
TPG 921 21
Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo (nahrazují TPG 921 21 schválená 11. 2. 1999)
Schváleno dne Platnost od
22. 4. 2009 1. 7. 2009
TPG 922 01
Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení (nahrazují TPG 922 01 schválená 27. 10. 1999)
Schváleno dne Platnost od
19. 11. 2009 1. 2. 2010
z1
Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení (nahrazují TPG 922 01 schválená 27. 10. 1999)
Schváleno dne Platnost od
25. 7. 2018 1. 10. 2018
TPG 923 01
Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení (nahrazují TPG 923 01-1 schválená 18. 11. 2008 a TPG 923 01-2 schválená 18. 11. 2008)
Schváleno dne Platnost od
22. 4. 2015 1. 7. 2015
TPG 923 02
Certifikace technických útvarů provozovatelů přepravních/distribučních soustav
Schváleno dne Platnost od
21. 11. 2007 1. 1. 2008
TPG 925 01
Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu (nahrazují TPG 925 01 schválená 22. 4. 2009)
Schváleno dne Platnost od
31. 10. 2018 1. 1. 2019
TPG 927 01
Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení (nahrazují TPG 927 01 schválená 17. 10. 2007)
Schváleno dne Platnost od
31. 10. 2018 1. 1. 2019
TPG 927 02
Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi (nahrazují TPG 927 02 schválená 9. 12. 2009)
Schváleno dne Platnost od
13. 12. 2017 1. 3. 2018
TPG 927 03
Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi (nahrazují TPG 927 03 schválená 9. 12. 2009)
Schváleno dne Platnost od
13. 12. 2017 1. 3. 2018
TPG 927 04
Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti
Schváleno dne Platnost od
7. 9. 2000 1. 1. 2001
TPG 927 05
Kurzy pro svařování a lepení plastů (včetně změny z1 1. 4. 2003)
Schváleno dne Platnost od
21. 3. 2001 1. 7. 2001
TPG 927 06
Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu (nahrazují TPG 927 06 schválená 14. 11. 2002)
Schváleno dne Platnost od
21. 1. 2004 1. 3. 2004
TPG 927 07
Svařování plastů. Odborné kurzy svářečů plastů
Schváleno dne Platnost od
11. 12. 2001 1. 4. 2002
TPG 934 01
Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz (nahrazují TPG 934 01 schválená 11. 4. 2012)
Schváleno dne Platnost od
4. 10. 2016 1. 1. 2017
TPG 934 02
Měřicí stanice
Schváleno dne Platnost od
11. 12. 2019 1. 3. 2020
TPG 935 01
Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub
Schváleno dne Platnost od
24. 3. 2021 1. 6. 2021
TPG 936 01
Technické dodací podmínky přímých svařovaných přechodů a svařovaných odboček T-90° pro plynovody (nahrazuji TPG 935 02 schválená dne 1. 4. 1996 a TPG 935 03 schválená dne 1. 4. 1996)
Schváleno dne Platnost od
21. 8. 2013 1. 11. 2013
TPG 938 01
Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů (nahrazují TD 938 01 schválená 26. 10. 1998)
Schváleno dne Platnost od
22. 4. 2015 1. 7. 2015
TPG 941 02
Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest
Schváleno dne Platnost od
20. 4. 2011 1. 7. 2011
TPG 943 01
Pěnotvorné prostředky k vyhledávání úniku plynu
Schváleno dne Platnost od
1. 2. 1994 1. 6. 1994
TPG 959 01
Zařízení pro filtraci plynu (nahrazují TPG 959 01 schválená 30. 4. 2008)
Schváleno dne Platnost od
13. 12. 2017 1. 3. 2018
TPG 982 01
Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG (nahrazují TDG 982 01 schválená 18. 11. 2008 )
Schváleno dne Platnost od
21. 3. 2013 1. 5. 2013
TPG 982 02
Podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prodeje motorových vozidel s pohonným systémem CNG (nahrazují TDG 982 02 schválená 18. 11. 2008)
Schváleno dne Platnost od
23. 7. 2015 1. 9. 2015
TPG 982 03
Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG (nahrazují TDG 982 03 schválená 18. 11. 2008)
Schváleno dne Platnost od
1. 10. 2014 1. 12. 2014
TPG 983 02
Plynové hospodářství bioplynových stanic (nahrazují TDG 983 02 schválená 3. 4. 2013)
Schváleno dne Platnost od
9. 3. 2016 1. 5. 2016