Český plynárenský svaz

Technický odbor

Neplatná TPG

TPG 201 01
Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu
Schváleno dne Platnost od
3. 5. 2000
nahrazena TPG 201 01 schválena 30. 9. 2010
TPG 205 01
Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)
Schváleno dne Platnost od
21. 3. 2001 1. 7. 2001
TPG 206 01
Lahve na zkapalněné uhlovodíkové plyny
Schváleno dne Platnost od
9. 8. 1994
zrušena bez náhrady
TPG 206 21
Značení kovových tlakových lahví k dopravì plynù
Schváleno dne Platnost od
9. 8. 1994
zrušena bez náhrady
TPG 304 02
Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla (nahrazují TDG 304 02 schválená 13. 12. 2006)
Schváleno dne Platnost od
15. 12. 2011 1. 2. 2012
nahrazena TPG 304 02, schválena 18. 9. 2019
TPG 401 01
Použití technických plynů pro plnění balónků (nahrazují TPG 401 01 platná od 21. 6. 1993)
Schváleno dne Platnost od
9. 3. 1999 1. 6. 1999
nahrazená ČSN 07 8304
TPG 401 02
Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních (nahrazují TPG 401 02 platná od 21. 6. 1993
Schváleno dne Platnost od
9. 3. 1999 1. 6. 1999
nahrazená ČSN 07 8304
TPG 402 01-1
1. část - Tlakové zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do objemu 5 m3 s odběrem plynné fáze
Schváleno dne Platnost od
15. 6. 1993
nahrazena TPG 402 01, schválena 18. 9. 2001
TPG 502 01
Odpařovací stanice zkapalněných technických plynů Výstavba a provoz
Schváleno dne Platnost od
14. 11. 2002
zrušena bez náhrady
TPG 605 01
Regulační stanice tlaku plynu umístěné pod úrovní terénu
Schváleno dne Platnost od
9. 9. 1997
nahrazena TPG 605 01, schválena 5. 2. 2002
TPG 605 01
Regulační stanice tlaku plynu umístěné pod úrovní terénu
Schváleno dne Platnost od
5. 2. 2002
nahrazena TPG 605 02, schválena 9. 9. 2008
TPG 605 02
Regulační stanice, regulační zařízení (nahrazují TPG 605 02 schválená 18. 9. 2001, TPG 605 01 schválená 5. 2. 2002 a TDG 606 01 schválená 5. 2. 2002)
Schváleno dne Platnost od
9. 9. 2008 1. 12. 2008
nahrazena TPG 605 02 schválená 1. 10. 2014
TPG 605 02
Regulační stanice plynu
Schváleno dne Platnost od
18. 9. 2001
nahrazena TPG 605 02, schválena 9. 9. 2008
TPG 609 01
Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz (nahrazují TPG 609 01 schválená 21. 3. 2001)
Schváleno dne Platnost od
9. 12. 2009 1. 5. 2010
nahrazena TPG 609 01 schválená 1. 10. 2014
z1
Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz (nahrazují TPG 609 01 schválená 21. 3. 2001)
Schváleno dne Platnost od
11. 4. 2012 1. 7. 2012
nahrazena TPG 609 01 schválená 1. 10. 2014
TPG 609 01
Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 0,4 Mpa Umísťování a provoz
Schváleno dne Platnost od
1. 4. 1996
nahrazena TPG 609 01, schválena 21. 3. 2001
TPG 609 01
Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně, Umísťování a provoz
Schváleno dne Platnost od
21. 3. 2001
nahrazena TPG 609 01, schválena 9. 12. 2009
TPG 700 01
Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
Schváleno dne Platnost od
15. 12. 2005
nahrazena TPG 700 01, schválena 27. 9. 2011
TPG 700 02
Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody (nahrazují TPG 700 02 schválená 26. 4. 1994) (Odkaz na výpočtový software naleznete na konci dokumentu PDF pravidla TPG 700 02.)
Schváleno dne Platnost od
18. 12. 2008 1. 3. 2009
nahrazena TPG 700 02, schválena 29. 6. 2016
TPG 700 02
Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a středním tlakem. Diagnostické metody
Schváleno dne Platnost od
26. 4. 1994
nahrazena TPG 700 02, schválena 18. 12. 2008
TPG 700 03
Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochran­ných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení (nahrazují TIN 700 03 schválené 10. 12. 2010)
Schváleno dne Platnost od
26. 7. 2017 1. 9. 2017
TPG 700 21
Čichačky pro plynovody a přípojky (nahrazují TPG 700 21 schválená 1. 4. 1996)
Schváleno dne Platnost od
27. 9. 2011 1. 12. 2011
nahrazena TPG 700 21, schválena 21. 2. 2018
TPG 700 21
Čichačky pro plynovody a přípojky
Schváleno dne Platnost od
1. 4. 1996
nahrazena TPG 700 21, schválena 27. 9. 2011
TPG 700 24
Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství (nahrazují TPG 700 24 schválená 20. 9. 1996)
Schváleno dne Platnost od
27. 9. 2011 1. 12. 2011
nahrazena TPG 700 24, schválena 26. 7. 2017
TPG 700 24
Označování plynovodu a přípojek
Schváleno dne Platnost od
20. 9. 1996
nahrazena TPG 700 24, schválena 27. 9. 2011
TPG 701 01
Projektování a výstavba vvtl plynovodů s provedením napìové zkouŠky
Schváleno dne Platnost od
9. 9. 1997
nahrazena TPG 701 01 schválena 23. 2. 2005
TPG 701 01
Projektování a výstavba plynovodů s provedením stresstestu
Schváleno dne Platnost od
23. 2. 2005 1. 5. 2005
nahrazena TPG 702 04, schválena 13. 12. 2006
TPG 702 01
Plynovody a přípojky z polyetylenu (nahrazují TPG 702 01 schválená 9. 3. 1999 a TPG 702 02, vydaná COPZ, schválená 1. 4. 1993)
Schváleno dne Platnost od
11. 3. 2003 1. 6. 2003
nahrazena TPG 702 01, schválena 4. 10. 2016
z1
Plynovody a přípojky z polyetylenu (nahrazují TPG 702 01 schválená 9. 3. 1999 a TPG 702 02, vydaná COPZ, schválená 1. 4. 1993)
Schváleno dne Platnost od
19. 12. 2007 1. 3. 2008
nahrazena TPG 702 01, schválena 4. 10. 2016
z2
Plynovody a přípojky z polyetylenu (nahrazují TPG 702 01 schválená 9. 3. 1999 a TPG 702 02, vydaná COPZ, schválená 1. 4. 1993)
Schváleno dne Platnost od
11. 4. 2012 1. 7. 2012
nahrazena TPG 702 01, schválena 4. 10. 2016
TPG 702 01
Plynovody a přípojky z polyetylenu
Schváleno dne Platnost od
9. 3. 1999
nahrazena TPG 702 01, schválena 11. 3. 2003
TPG 702 02
Bezvýkopová rekonstrukce a výstavba plynovodù a pøípojek z polyetylenu
Schváleno dne Platnost od
1. 4. 1993
nahrazena TPG 702 01, schválena 11. 3. 2003
TPG 702 03
Opravy plynovodů a přípojek z polyetylenu (nahrazují TPG 702 03 schválená 15. 4. 1997)
Schváleno dne Platnost od
4. 5. 2005 1. 8. 2005
nahrazena TPG 702 01, schválena 4. 10. 2016
TPG 702 03
Opravy plynovodù a pøípojek z polyetylenu
Schváleno dne Platnost od
15. 4. 1997
nahrazena TPG 702 03, schválena 4. 5. 2005
TPG 702 04
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně (nahrazují TPG 702 04 schválená 13. 12. 2006)
Schváleno dne Platnost od
16. 10. 2013 1. 1. 2014
nahrazena TPG 702 04, schválená 11. 12. 2019
z1
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně (nahrazují TPG 702 04 schválená 13. 12. 2006)
Schváleno dne Platnost od
23. 7. 2015 1. 9. 2015
nahrazena TPG 702 04, schválená 11. 12. 2019
z2
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně (nahrazují TPG 702 04 schválená 13. 12. 2006)
Schváleno dne Platnost od
21. 2. 2018 1. 4. 2018
nahrazena TPG 702 04, schválená 11. 12. 2019
TPG 702 04
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyím provozním tlakem do 100 barů včetně
Schváleno dne Platnost od
21. 3. 2002
nahrazena TPG 702 04, schválena 13. 12. 2006
TPG 702 04
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyím provozním tlakem do 100 barů včetně
Schváleno dne Platnost od
13. 12. 2006 1. 3. 2007
nahrazena TPG 702 04, schválena 16. 10. 2013
z1
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyím provozním tlakem do 100 barů včetně
Schváleno dne Platnost od
22. 4. 2009 1. 1. 2010
nahrazena TPG 702 04, schválena 16. 10. 2013
TPG 702 05
Kotvení plynovodních potrubí ve svazích
Schváleno dne Platnost od
14. 11. 2002 1. 4. 2003
nahrazena TPG 702 05, schválena 18. 11. 2015
TPG 702 06
Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony
Schváleno dne Platnost od
20. 11. 2003 1. 2. 2004
bez náhrady
z1
Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony
Schváleno dne Platnost od
13. 12. 2006 1. 1. 2007
bez náhrady
TPG 702 08
Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně
Schváleno dne Platnost od
27. 9. 2006 1. 1. 2007
nahrazena TPG 702 08, schválena 3. 12. 2014
TPG 702 08
Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně (nahrazují TPG 702 08 schválená 27. 9. 2006)
Schváleno dne Platnost od
3. 12. 2014 1. 2. 2015
nahrazena TPG 702 08, schválena 30. 9. 2020
TPG 702 09
Opravy plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně
Schváleno dne Platnost od
9. 12. 2009 1. 3. 2010
nahrazena TPG 702 09, schválena 22. 2. 2017
TPG 702 11
Čištění a sušení plynovodů všech tlakových úrovní po výstavbě
Schváleno dne Platnost od
9. 9. 2008 1. 12. 2008
nahrazena TPG 702 11, schválena 18. 10. 2017
TPG 704 01
Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
Schváleno dne Platnost od
18. 12. 2008 1. 6. 2009
nahrazena TPG 704 01vč. Z1, schváléna 29. 5. 2013
TPG 704 01
Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
Schváleno dne Platnost od
25. 5. 1999
nahrazena TPG 704 01, schválena 18. 12. 2008
TPG 800 00
Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva (nahrazují TPG 800 00 schválená 16. 10. 1995)
Schváleno dne Platnost od
13. 12. 2000 1. 3. 2001
plně nahrazena ČSN EN 1749 "Třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin"
TPG 800 00
Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva
Schváleno dne Platnost od
16. 10. 1995
nahrazena TPG 800 00, schválena 13. 12. 2000
TPG 800 01
Vyústění odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi (fasádě)
Schváleno dne Platnost od
20. 9. 1996
nahrazena ČSN 73 4201
TPG 800 03
Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu (nahrazují TPG 800 03 schválená 13. 4. 1999)
Schváleno dne Platnost od
17. 10. 2007 1. 1. 2008
nahrazena TPG 800 03, schválena 25. 07. 2018
z1
Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu (nahrazují TPG 800 03 schválená 13. 4. 1999)
Schváleno dne Platnost od
21. 8. 2013 1. 10. 2013
nahrazena TPG 800 03, schválena 25. 07. 2018
TPG 800 03
Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu
Schváleno dne Platnost od
13. 4. 1999
nahrazena TPG 800 03, schválena 17. 10. 2007
TPG 807 01
Vytápění závěsnými plynovými světlými zářiči. Projektování, instalace a provoz
Schváleno dne Platnost od
4. 5. 2005 1. 8. 2005
nahrazena TPG 807 01 schválena 22. 2. 2017
TPG 807 02
Vytápění závěsnými plynovými tmavými zářiči. Projektování, instalace a provoz
Schváleno dne Platnost od
13. 4. 2004 1. 6. 2004
nahrazena TPG 807 01 schválena 22. 2. 2017
TPG 811 01
Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz
Schváleno dne Platnost od
16. 10. 1995
nahrazena TPG 811 01, schválena 30. 4. 2008
TPG 901 01
Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky (včetně změny z1 1. 7. 2004)
Schváleno dne Platnost od
10. 2. 2000 1. 5. 2000
z2
Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky (včetně změny z1 1. 7. 2004)
Schváleno dne Platnost od
13. 12. 2006 1. 1. 2007
z3
Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky (včetně změny z1 1. 7. 2004)
Schváleno dne Platnost od
18. 11. 2008 1. 2. 2009
TPG 905 01
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (nahrazují TPG 905 01 schválená 19. 12. 2007)
Schváleno dne Platnost od
6. 11. 2013 1. 1. 2014
nahrazena TPG 905 01, schválena 31. 10. 2018
z1
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (nahrazují TPG 905 01 schválená 19. 12. 2007)
Schváleno dne Platnost od
1. 10. 2014 1. 12. 2014
nahrazena TPG 905 01, schválena 31. 10. 2018
z2
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (nahrazují TPG 905 01 schválená 19. 12. 2007)
Schváleno dne Platnost od
23. 7. 2015 1. 9. 2015
nahrazena TPG 905 01, schválena 31. 10. 2018
z3
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (nahrazují TPG 905 01 schválená 19. 12. 2007)
Schváleno dne Platnost od
4. 10. 2016 1. 1. 2017
nahrazena TPG 905 01, schválena 31. 10. 2018
z4
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (nahrazují TPG 905 01 schválená 19. 12. 2007)
Schváleno dne Platnost od
18. 10. 2017 1. 1. 2018
nahrazena TPG 905 01, schválena 31. 10. 2018
TPG 905 01
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
Schváleno dne Platnost od
19. 12. 2007 1. 3. 2008
nahrazena TPG 905 01, schválena 6. 1. 2013
TPG 905 01
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
Schváleno dne Platnost od
13. 4. 1999
nahrazena TPG 905 01, schválena 19. 12. 2007
TPG 908 02
Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW (nahrazují TPG 908 02 schválená 13. 12. 2000)
Schváleno dne Platnost od
31. 3. 2010 1. 6. 2010
nahrazena TPG 908 02, schválena 18. 10. 2017
TPG 908 02
Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větím ne 100 kW
Schváleno dne Platnost od
13. 12. 2000
nahrazena TPG 908 02, schválena 31. 3. 2010
TPG 913 01
Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek
Schváleno dne Platnost od
19. 12. 2007 1. 3. 2007
nahrazena TPG 913 01, schválena 16. 10. 2013
TPG 913 01
Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek
Schváleno dne Platnost od
26. 10. 1998
nahrazena TPG 913 01, schválena 19. 12. 2007
TPG 918 01
Odorizace zemního plynu (nahrazují TPG 918 01 schválená 18. 9. 2001)
Schváleno dne Platnost od
30. 5. 2007 1. 8. 2007
nahrazena TPG 918 01, schválena 18. 11. 2015
TPG 918 01
Odorizace zemního plynu (nahrazují TPG 918 01 schválená 1. 8. 2007)
Schváleno dne Platnost od
18. 11. 2015 1. 2. 2016
nahrazena TPG 918 01, schválena 14. 9. 2022
TPG 918 01
Odorizace zemního plynu
Schváleno dne Platnost od
18. 9. 2001 1. 12. 2001
nahrazena TPG 918 01, schválena 30. 5. 2007
TPG 918 02
Konkrétní požadavky na odoranty zemního plynu a metody jejich zkoušení
Schváleno dne Platnost od
18. 12. 2008 1. 3. 2009
nahrazena TPG 918 01, schválena 14. 9. 2022
TPG 920 21
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení Volba izolačních systémů
Schváleno dne Platnost od
13. 12. 2006 1. 3. 2007
nahrazena TPG 920 21, schválena 29. 1. 2014
TPG 920 21
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení Volba izolačních systémů
Schváleno dne Platnost od
15. 4. 1997
nahrazena TPG 920 21, schválena 13. 12. 2006
TPG 920 22
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany (nahrazují TPG 920 22 schválená 10. 10. 2012)
Schváleno dne Platnost od
16. 10. 2013 1. 1. 2014
TPG 920 22
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany
Schváleno dne Platnost od
10. 10. 2012 1. 1. 2013
nahrazena TPG 920 22, schválena 16. 10. 2013
TPG 920 22
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany
Schváleno dne Platnost od
7. 9. 2000
nahrazena TPG 920 22, schválena 10. 10. 2012
TPG 920 23
Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi
Schváleno dne Platnost od
30. 9. 2010 1. 12. 2010
TPG 920 24
Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím
Schváleno dne Platnost od
27. 9. 2006 1. 12. 2006
nahrazena TPG 920 24, schválena 29. 6. 2016
TPG 920 26
Katodická ochrana potrubí uložených v zemi
Schváleno dne Platnost od
10. 12. 2012 1. 3. 2013
nahrazena TPG 920 26, schválena 18. 9. 2019
TPG 921 01
Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylenu (nahrazují TPG 921 01 schválená 11. 1. 1994)
Schváleno dne Platnost od
11. 12. 2001 1. 4. 2002
nahrazena TPG 702 01, schválena 4. 10. 2016
TPG 921 01
Svařování plynovodù a přípojek z polyetylenu
Schváleno dne Platnost od
11. 1. 1994
nahrazena TPG 921 01, schválena 11. 12. 2001
TPG 921 02
Vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských zařízeních z polyetylenu (nahrazují TPG 921 02 schválená 11. 2. 1999)
Schváleno dne Platnost od
11. 4. 2012 1. 7. 2012
TPG 921 02
Vizuální hodnocení svarových spojù plastů
Schváleno dne Platnost od
11. 2. 1999
nahrazena TPG 921 02, schválena 11. 4. 2012
TPG 921 21
Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo
Schváleno dne Platnost od
11. 2. 1999
nahrazena TPG 921 21, sschválena 22. 4. 2009
TPG 921 23
Požadavky na svařovací zařízení pro polyfúzní svařování plastů
Schváleno dne Platnost od
20. 11. 2003 1. 2. 2004
zrušeno od 1. 8. 2018 bez náhrady
TPG 922 01
Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení
Schváleno dne Platnost od
27. 10. 1999
nahrazena TPG 922 01, schválena 9. 11. 2009
TPG 923 01-1
Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynových zařízení – Část 1: Všeobecně (nahrazují TPG 923 01-1 schválená 15. 12. 2005)
Schváleno dne Platnost od
18. 11. 2008 1. 1. 2009
nahrazena TPG 923 01, schválena 22. 4. 2015
z1
Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynových zařízení – Část 1: Všeobecně (nahrazují TPG 923 01-1 schválená 15. 12. 2005)
Schváleno dne Platnost od
29. 1. 2014 7. 3. 2014
nahrazena TPG 923 01, schválena 22. 4. 2015
TPG 923 01-1
Certifikace organizací Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti montáží a oprav plynových zařízení – Část 1: Všeobecně
Schváleno dne Platnost od
15. 12. 2005 1. 2. 2006
nahrazena TPG 923 01-1, schválena 18. 11. 2008
TPG 923 01-2
Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynových zařízení – Část 2: Plynárenská zařízení (nahrazují TPG 923 01-2 schválená 15. 12. 2005)
Schváleno dne Platnost od
18. 11. 2008 1. 1. 2009
nahrazena TPG 923 01, schválena 22. 4. 2015
z1
Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynových zařízení – Část 2: Plynárenská zařízení (nahrazují TPG 923 01-2 schválená 15. 12. 2005)
Schváleno dne Platnost od
19. 11. 2009 1. 1. 2010
nahrazena TPG 923 01, schválena 22. 4. 2015
z2
Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynových zařízení – Část 2: Plynárenská zařízení (nahrazují TPG 923 01-2 schválená 15. 12. 2005)
Schváleno dne Platnost od
27. 9. 2011 1. 1. 2012
nahrazena TPG 923 01, schválena 22. 4. 2015
z3
Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynových zařízení – Část 2: Plynárenská zařízení (nahrazují TPG 923 01-2 schválená 15. 12. 2005)
Schváleno dne Platnost od
29. 1. 2014 7. 3. 2014
nahrazena TPG 923 01, schválena 22. 4. 2015
TPG 923 01-2
Certifikace organizací Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti montáží a oprav plynových zařízení – Část 2: Plynárenská zařízení (plynovody a plynovodní přípojky)
Schváleno dne Platnost od
15. 12. 2005 1. 2. 2005
nahrazena TPG 923 01-2, schválena 18. 11. 2008
TPG 925 01
Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu
Schváleno dne Platnost od
22. 4. 2009 1. 7. 2009
nahrazena TPG 925 01, schválena 31. 10. 2018
TPG 927 01
Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám plynových zařízení (nahrazují TPG 927 01 schválená 16. 10. 1995)
Schváleno dne Platnost od
17. 10. 2007 1. 1. 2008
nahrazena TPG 927 01, schválena 31. 10. 2018
z1
Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám plynových zařízení (nahrazují TPG 927 01 schválená 16. 10. 1995)
Schváleno dne Platnost od
27. 6. 2012 1. 9. 2012
nahrazena TPG 927 01, schválena 31. 10. 2018
TPG 927 01
Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám plynových zařízení
Schváleno dne Platnost od
16. 10. 1995
nahrazena TPG 927 01, schválena 17. 10. 2007
TPG 927 02
Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi (nahrazují TPG 927 02 schválená 3. 5. 2000)
Schváleno dne Platnost od
9. 12. 2009 1. 3. 2010
nahrazena TPG 927 02, schválena 13.12.2017
z1
Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi (nahrazují TPG 927 02 schválená 3. 5. 2000)
Schváleno dne Platnost od
27. 6. 2012 1. 9. 2012
nahrazena TPG 927 02, schválena 13.12.2017
TPG 927 02
Odborné kurzy Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi
Schváleno dne Platnost od
3. 5. 2000
nahrazena TPG 927 02, schválena 9. 12. 2009
TPG 927 03
Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi (nahrazují TPG 927 03 schválená 3. 5. 2000)
Schváleno dne Platnost od
9. 12. 2009 1. 3. 2010
nahrazena TPG 927 03, schválena 13.12.2017
z1
Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi (nahrazují TPG 927 03 schválená 3. 5. 2000)
Schváleno dne Platnost od
27. 6. 2012 1. 9. 2012
nahrazena TPG 927 03, schválena 13.12.2017
TPG 927 03
Odborné kurzy Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi
Schváleno dne Platnost od
3. 5. 2000
nahrazena TPG 927 03, schválena 9.12. 2009
TPG 927 06
Svařování plastů Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu
Schváleno dne Platnost od
14. 11. 2002
nahrazena TPG 927 06, schválena 21. 1. 2004
TPG 934 01
Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz (nahrazují TPG 934 01 schválená 20. 9. 1996)
Schváleno dne Platnost od
21. 11. 2007 1. 2. 2008
nahrazena TPG 934 01, schválena 4. 10. 2016
z1
Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz (nahrazují TPG 934 01 schválená 20. 9. 1996)
Schváleno dne Platnost od
11. 4. 2012 1. 7. 2012
nahrazena TPG 934 01, schválena 4. 10. 2016
TPG 934 01
Plynoměry Umísťování, připojování a provoz
Schváleno dne Platnost od
20. 9. 1996
nahrazena TPG 934 01, schválena 21. 11. 2007
TPG 935 01
Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub (nahrazují TPG 935 01 schválená 11. 2. 1999)
Schváleno dne Platnost od
21. 11. 2007 1. 2. 2008
z1
Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub (nahrazují TPG 935 01 schválená 11. 2. 1999)
Schváleno dne Platnost od
18. 11. 2015 1. 2. 2016
TPG 935 01
Trasové uzávěry plynovodù z ocelových trub
Schváleno dne Platnost od
11. 2. 1999
nahrazena TPG 935 01, schválena 21. 11. 2007
TPG 935 02
Přechody přímé svařované pro plynovody DN 150 a DN 1000 do PN 40
Schváleno dne Platnost od
1. 4. 1996
nahrazena TPG 936 01, schválena 21. 8. 2013
TPG 935 03
Tvarovky T 90° svařované pro plynovody. Stavební rozměry a konstrukční požadavky
Schváleno dne Platnost od
1. 4. 1996
nahrazena 936 01, schválena 21. 8. 2013
TPG 936 02
Technické dodací podmínky trubních oblouků vyrobených ze šroubovicově svařovaných trubek ohýbáním za tepla (nahrazují TPG 936 02 schválená 7. 9. 2000)
Schváleno dne Platnost od
16. 12. 2010 1. 3. 2011
v souvislosti s vydáním Změny 2 TPG 702 04 (platnost od 1.4. 2018) zrušena TPG 936 02
TPG 936 02
Technické dodací podmínky trubních oblouků vyrobených ze šroubovicově svařovaných trubek ohýbáním za tepla
Schváleno dne Platnost od
7. 9. 2000
nahrazena TPG 936 02, schválena 10. 12. 2010
TPG 941 01
Přetlakové komíny a kouřovody pro připojení plynových spotřebičů
Schváleno dne Platnost od
16. 10. 1995
problematiku řeší ČSN 73 4201
TPG 942 01
Zkoušení těsnicích materiálů pro závitové spoje plynových zařízení
Schváleno dne Platnost od
19. 4. 1995 1. 9. 1995
zrušeno k 1. 1. 2015, problematiku řeší ČSN EN 751-1,2,3
TPG 959 01
Zařízení pro filtraci plynu (nahrazují TPG 959 01 schválená 30. 1. 1998)
Schváleno dne Platnost od
30. 4. 2008 1. 7. 2008
nahrazena TPG 959 01, schválena 13. 12. 2017
TPG 959 01
Zařízení pro filtraci plynu
Schváleno dne Platnost od
30. 1. 1998
nahrazena TPG 959 01, schválena 30. 4. 2008