Český plynárenský svaz

Technický odbor

Neplatné TIN

TIN 700 03
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech plynárenských zařízení
Schváleno dne Platnost od
10. 12. 2010 1. 3. 2011
nahrazena TPG 700 03, schválena 26. 7. 2017
TIN 701 01
Čištění vysokotlakých plynovodů po výstavbě
Schváleno dne Platnost od
1. 3. 2001
zrušena bez náhrady
TIN 701 03
Sušení plynovodů po výstavbě
Schváleno dne Platnost od
20. 1. 2004
zrušena bez náhrady
TIN 702 10
Rekonstrukce plynovodních přípojek. Připojování domovních plynovodů a jejich uvádění do provozu
Schváleno dne Platnost od
21. 9. 2006 1. 1. 2007
zrušena bez náhrady od 1. 1. 2020
TIN 702 12
Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametry
Schváleno dne Platnost od
24. 11. 2011 1. 4. 2012
nahrazena TIN 702 12, schválena 25. 1. 2019
TIN 930 01
Skladování a manipulace s výrobky pro výstavbu plynovodů z polyetylenu
Schváleno dne Platnost od
20. 1. 2005 1. 4. 2005
zrušena bez náhrady od 1. 1. 2022