Legislativně-strategický odbor

Činnost odboru

Odbor se zabývá procesem přípravy a schvalování dokumentů legislativní i nelegislativní povahy s dopadem na odvětví plynárenství včetně posouzení strategických materiálů (energetická koncepce, surovinová politika, politika životního prostředí). Tyto materiály jsou vyhodnocovány z pohledu orgánů EU, EUROGAS a ústředních orgánů ČR. Sekce při tomto procesu spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a příslušnými rezortními ministerstvy.

Plán práce

Plán práce vychází především z aktuálního plánu legislativních prací a nelegislativních úkolů vlády ČR a přípravy příslušných dokumentů na úrovni orgánů EU.

Legislativní výbor

Legislativní výbor ČPS se zabývá všemi aspekty legislativního prostředí pro podnikání v plynárenství. Jedná se zejména o podmínky provozování plynárenské infrastruktury, obchod se zemním plynem, podmínky užití plynu a strategii dalšího rozvoje odvětví.