Technický odbor

Tvorba normativních dokumentů

Plán tvorby pravidel praxe 2024

(aktualizace 24. 4. 2024)

Poř.
číslo
Číslo ND Název ND Poznámka
1 TPG 700 03
revize
Podmínky pro provádění pracovních činností a umisťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umisťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení
předpoklad schválení: 2025
z Plánu 2023, studie TUL; H2
2 TPG 702 01
revize
Plynovody a přípojky z polyetylenu
předpoklad schválení: 2024/2025
3 TPG 702 04
revize
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
předpoklad schválení: 2025
z Plánu 2023 studie TUL; H2
4 TPG 702 09
revize
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
předpoklad schválení: 2024/2025
z Plánu 2023 studie TUL; H2
5 TPG 703 01
revize
Průmyslové plynovody
předpoklad schválení: 2025
z Plánu 2023
6 TPG 704 01
Změna 2
Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
předpoklad schválení: 2024
z TKK 10. 4. 2024 
7 TPG 900 01
revize
Názvosloví a zkratky v plynárenství
předpoklad schválení: 2024
z Plánu 2023
8 TPG 902 02
konsolid. znění
Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
předpoklad schválení: 2024
z Plánu 2023
9 TPG 920 25
revize
Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení
předpoklad schválení: 2025
z Plánu 2023
10 TPG 923 02
zrušení
Certifikace technických útvarů provozovatelů přepravních/distribučních soustav
předpoklad schválení: 2024
z TKK 10. 4. 2024
11 TPG 927 03
Změna 1
Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi
předpoklad schválení: 2025
z TKK 10. 4. 2024
12 TPG 935 01
Změna 1
Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub
předpoklad schválení: 2025
z Plánu 2023; studie TU; H2


Připomínková řízení

Návrh Název Formulář konečného vyjádření *) Ukončení řízení
TPG 702 01 Revize Plynovody a přípojky z polyetylenu zde 31. 7. 2024

*) Máte-li zájem uplatnit své stanovisko, zašlete prosím řádně vyplněný formulář konečného vyjádření na e-mail to@cgoa.cz nebo korespondenčně na adresu:

Český plynárenský svaz
U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4