logo plyn

SymGas 2024: Nový formát výměny informací mezi plynárenskými odborníky si už našel své místo

1. 6. 2024 Ing. Libor Čagala

Letošní ročník konference SymGas, který proběhl 16.–17. dubna v pražském hotelu Pyramida, potvrdil stoupající trend zájmu o prezenční formát dvoudenního setkání plynárenských odborníků, který vhodně doplňuje řadu on-line akcí pořádaných během roku.

Program SymGasu byl tradičně určen jak zástupcům plynárenského sektoru, a to zejména pracovníkům údržby, revizním technikům, projektantům, tak i zástupcům státní i veřejné správy. Důležité je zaměření jeho programu směrem ke vzdělávacímu systému v rámci odborného plynárenského vzdělávání a celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Přednášky doplňuje výstava

Obohacením je vždy i doprovodná výstava technologií a výrobků, která představuje detailní seznámení s parametry nabízených technologií a prostřednictvím konzultací s vystavovateli i neformální otevřenou diskusi.

Letošního ročníku se zúčastnilo 170 odborníků, což je výborný, neklesající trend v porovnání s ročníky minulými.

Dva bloky, desítky prezentací

V odborném programu zaznělo 36 prezentací ve dvou samostatných blocích, což je podle názoru účastníků optimální rozsah, který je ještě možno fyzicky zvládnout. Takto to zaznělo i v hodnotícím dotazníku, jehož závěry budou využity pro organizaci programu v roce 2025.

Podle reakcí účastníků byl zdařilý i výběr témat pro oba dny, kdy v prvním dni zazněla témata z oblastí:

  • Vize plynárenství po technické stránce – panelová diskuze zástupců plynárenství a státní správy
  • Zahraniční zkušenosti – například téma snižování emisí metanu, vodíkové trendy v zahraničí a testy vodíkových technologií
  • Provoz a digitalizace – nástroje digitální transformace, optimalizace provozu a údržby
  • Bezpečnost a prevence – spolupráce plynárenství a Hasičského záchranného sboru ČR
  • Trendy v inovacích – orientace na nové plyny, nástroje managementu kvality, projekt SmartInject
  • Odběrná plynová zařízení – detailní rozbor revizních činností a odstraňování závad

Druhý den byl zaměřen na legislativně-technická témata:

  • Vývoj plynárenské legislativy – evropská témata (plynárenský balíček, emise metanu), energetický zákon, liniový a stavební zákon
  • Budoucnost OPZ v rámci dekarbonizace – směsi vodíku a zemního plynu a čistého vodíku (studie OPZ pro Český plynárenský svaz)
  • Plynovody z plastů – hodnocení PE plynovodů po delší době provozování, výskyt anomálií při výstavbě PE plynovodů, svařování a systém vzdělávání
  • Vodík v plynárenské soustavě – vodíková strategie ČR a připravenost přepravní a distribuční soustavy

V rámci závěrečného dotazníku byl SymGas hodnocen účastníky jako významná oborová konference, která je jediná svého druhu v ČR. Jde o povzbuzení pro organizátory pro pokračování a rozšiřování obzorů o další zajímavá a důležitá témata.

SymGas 2025 už zná svůj termín

V dalším plánovaném ročníku SymGas 2025, který proběhne 26.–27. března 2025, bude pozornost věnována oblastem dekarbonizace průmyslu v ČR prostřednictvím vodíkových technologií, strategickým investicím do rozvoje nových plynárenských technologií, jako jsou například mikroturbíny, tepelná plynová čerpadla, akumulace energie v plynu (technologie Power2Gas). Pozornost ale bude upřena i na scénáře management integrity systému (z pohledu připravenosti provozování sítí na vodík, způsobilosti materiálů, komponentů, regulačních technologií a podobně).

Dalším z cílů příštího ročníku bude udržení mezinárodní spolupráce a pozvání dalších zahraničních odborníků a členů evropských technických asociací a iniciativ. Mezinárodní spolupráce je pod patronací ČPS vždy významným a přínosným prvkem pro integraci českého plynárenství v rámci energetického trhu, technologicky orientovaného na budoucí využití nových energetických zdrojů.