logo plyn

Český plynárenský svaz zvolil nové vedení. Prioritou je sebevědomá prezentace a podpora plynu

25. 4. 2024 Redakce

Do čela nové sedmičlenné Rady Českého plynárenského svazu (ČPS) byl na 15. řádném Sjezdu ČPS znovuzvolen předseda Ing. Martin Slabý. Spolu s generálním ředitelem Ing. Josefem Kotrbou a jednohlasným souhlasem přítomných členů byla také schválena strategie na nadcházející období, jíž vévodí sebevědomá prezentace plynu i příprava na přechod k zeleným plynům.

Strategie ČPS se bude v následujícím roce dělit do tří pilířů. V rámci udržení pozice zemního plynu je cílem hlavně uklidnit retailový sektor, prosadit racionální přístup k tepelným čerpadlům, plynofikace teplárenství a propagace kogenerace. U přípravy na přechod k zeleným plynům podpoří svaz biometan, a to zejména v dopravě, zasadí se o urychlení nástupu vodíku i o maximální využití stávající infrastruktury.

Sebevědomá prezentace plynu

Poslední strategický pilíř se soustředí na sebevědomou prezentaci zemního plynu a mířit bude hlavně ke koncovým zákazníkům. V rámci osvěty chce ČPS ubezpečit uživatele, že plyn je nedílnou součástí energetického mixu nejen v současnosti, jde ale také o spolehlivou komoditu do budoucnosti.

„My se soustředíme na podporu plynu jako takového stejně jako na rozvoj a propagaci zelených plynů a na to, abychom plynárenství prezentovali s patřičným sebevědomím,“ říká Ing. Josef Kotrba, generální ředitel ČPS, a dodává: „V současné době je důležité vysvětlovat spotřebitelům, že se mohou spolehnout na plynové topení, které buď mají, nebo se ho chystají obnovit. Už nyní je jisté, že tento způsob vytápění bude fungovat i v budoucnosti i s přispěním biometanu a vodíku.”

Nové stanovy i Rada ČPS

V rámci sjezdu, který proběhl v sídle společnosti innogy, byla navržena a následně schválena nová podoba stanov. Počet členů Rady ČPS se ze sedmnácti snížil na sedm. Český plynárenský svaz má od středy také nové členy Rady ČPS. Funkci předsedy obhájil člen představenstva Pražské plynárenské, a.s., Ing. Martin Slabý, který radu vede již od roku 2012. „Rád bych pogratuloval zvolenému předsedovi Rady ČPS Ing. Martinu Slabému a těším se na pokračování spolupráce,“ řekl generální ředitel Ing. Josef Kotrba.

Strategické ukotvení a modernizace plynárenství

Ing. Martin Slabý si jako hlavní cíl své práce v ČPS vytyčil strategické ukotvení a modernizaci plynárenství v novém českém i evropském energetickém mixu z pohledu zákaznického, koncepčního, enviromentálního a legislativního. „Chci poděkovat minulému předsednictvu a radě, spolupráce jsme si vždy vážili. To nejdůležitější, co je nyní třeba prosazovat, je, že plyn je v pořádku. Budeme dělat vše pro to, aby do plynu vstoupily biometan a vodík. Zároveň tím hlásíme, že plynové kotle, a to nejlépe kondenzační, budou šetřit peníze a emise. Uživatelé se těchto kotlů opravdu nemusejí bát a my se postaráme o to, abychom jim dodávali plyn,“ řekl Ing. Martin Slabý.

Nový předseda bude v radě zasedat spolu se dvěma nově zvolenými místopředsedy. Jimi se stali jednatel a COO společnosti NET4GAS Ing. Radek Benčík, MBA a jednatel a CFO společnosti GasNet Dipl. Volkswirt Thomas Merker. Dalšími schválenými členy Rady ČPS jsou Ing. Milan Duba (MND Energie, a.s.), Ing. Tomáš Varcop, MBA (innogy Energie, s.r.o.), Ing. Lubor Veleba (Gas Storage CZ, s.r.o.) a Jan Zápotočný, MBA (E.ON Energie, a.s.).

Schválení členové Revizní komise a čestní členové

Na sjezdu byli zvoleni i členové Revizní komise ČPS, a to JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M., Ph.D., MSc. (innogy Česká republika a.s.), Ing. Michal Černý (EG.D., a.s.) a Ing. Tomáš Hofman (Pražská plynárenská, a.s.).

Český plynárenský svaz bude mít také čtyři nové čestné členy, a to Martina F. Herrmanna, Ing. Miloše Houzara, Lukáše Pokrupa, MBA a Jana Zaplatílka.

Nová vize a vedení ČPS pod Ing. Martinem Slabým a Ing. Josefem Kotrbou staví na stabilizaci zemního plynu a jeho transformaci směrem k udržitelnějším zdrojům. S redukcí členů Rady ČPS a změnou v periodicitě sjezdu se svaz připravuje na efektivnější a pružnější rozhodování v rámci rychle se měnícího energetického prostředí. Nově zvolení členové rady i schválená strategie odrážejí různorodost sektoru a závazek k inovacím. Díky těmto krokům ČPS posílí svou pozici jako klíčový hráč v energetickém sektoru České republiky.