logo plyn

Jiří Šimek: Bez zemního plynu se snižování emisí neobejde

9. 10. 2023 Redakce

Evropa intenzivně snižuje závislost na fosilních palivech a snaží se najít cestu, jak optimálně přejít k čistším zdrojům energie. Snížení emisí skleníkových plynů a dekarbonizace energetiky je jedním z prioritních cílů nejen České republiky. Navíc díky současným cenám energií se téměř každý zamýšlí, jak ušetřit. Ruku v ruce s tím jde široká nabídka nových technologií i aplikací, které radí, jak mít energie pod kontrolou. O celkový pohled do „energetického světa“ jsme proto požádali jednatele innogy Energo, pana Jiřího Šimka.

Představil byste prosím zásadní projekty v oblasti teplárenství, na nichž jste se podíleli?

Asi nejzásadnější událostí z poslední doby pro nás bylo dokončení další fáze modernizace naší teplárny ve městě Náchod. Cílem této modernizace bylo především zvýšení spolehlivosti dodávek. Jednalo se o výstavbu nového plynového kotle, který zainvestovala společnost innogy Energetika Plhov – Náchod, což je společný podnik innogy a města Náchod. Práce na instalaci plynového kotle K10 byly zahájeny v září 2022, provozní zkoušky se spustily letos v květnu. Od června pak probíhaly komplexní zkoušky a garanční měření zaměřené na prokázání účinnosti, emisí, výkonového rozsahu a rychlosti výkonových změn. Jakmile se dokončí zkušební provoz a kotel se uvede plně do provozu, dojde i k úspoře paliva díky vyšší účinnosti. Další významnou investicí v náchodské teplárně je nový elektrodový kotel, který se bude využívat k poskytování služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS. Souhrnně řečeno jsme díky této modernizaci mohli oznámit obyvatelům Náchoda pokles cen za dodávky tepla, což je v dnešní době velmi podstatné.

Ceny energií jsou velmi aktuálním tématem. Skoro každá domácnost se zajímá, jak ušetřit. Jak tedy na úspory energií především v domácnostech?

Také já sám doma řeším, jak uspořit náklady na energie. Pro začátek doporučuji takzvaná beznákladová „provozní“ opatření, jako je úprava vnitřní teploty, zabezpečení průchodu vzduchu kolem topných těles, vypínání elektrických spotřebičů, sprchování namísto koupání a podobně. Další možností jsou pak opatření středně nákladová. Tím myslím například náhradu spotřebičů za spotřebiče s nižší energetickou spotřebou, jako chladničky, myčky, sušičky. A třeba i instalace „chytrých“ termostatických hlavic nebo prostorových termostatů. Pokud ale již chcete investovat do opatření větší finance, pak se nabízí třeba výměna oken, zateplení domu, rekuperace vzduchu, nebo dokonce rekonstrukce nebo doplnění zdroje energie včetně instalace FVE. Ale jak já rád říkám, důležité je používat zdravý rozum.

Krásně jste mi nahrál na můj dotaz ohledně fotovoltaik. Řekla bych, že je teď velmi moderní pořizovat si fotovoltaické panely.

Máte pravdu, za minulý rok jsme provedli přes 750 instalací o souhrnném výkonu přes 6 MWp pro rodinné domy, což je meziroční nárůst o více než 66 procent. Aktuálně je tak běžná instalace o výkonu 6–8 kWp v kombinaci s 10kWh baterií. Hybridní systémy již naprosto převládly nad systémy bez baterií, instalovali jsme 98,3 % hybridních systémů a celkový součet kapacity instalované akumulace byl přes 8 MWh. Letos chceme realizovat minimálně tisíc nových instalací na rodinných domech. V segmentu průmyslových zákazníků jsme úspěšně dokončili například instalaci fotovoltaické technologie pro společnost ČEPRO, a.s., na jednom z jejich skladů o velikosti 950 kWp.

Bavíme se o teplárenství, o fotovoltaikách. Jaké další produkty innogy Energo nabízí?

Nabízíme třeba energetický kontrakting, kdy odpadá nutnost vynaložení počáteční investice u zákazníka. Dodavatel po celou dobu kontraktu zajišťuje provoz, údržbu a veškeré zákonné prohlídky a revize a zákazník hradí provedené investice v ceně odebírané energie (teplo, elektrická energie) za pevně daných podmínek. Dále nabízíme energetický audit, který pomůže firmám ušetřit provozní náklady a identifikuje potenciál energetických úspor. Nebo energetický management, který pomůže s řízením spotřeby energie a s efektivním snižováním nákladů na energie. V praxi to pak znamená průběžné monitorování spotřeby energie a zavedení určitého souboru pravidel, činností a opatření, které vedou k hospodárnému nakládání s energií.

Nabízíme také instalaci i provoz a financování chlazení a klimatizace nejen pro průmysl, potravinářství, sklady, supermarkety, ale i pro zimní stadiony, datová centra a obytné budovy. Nabízíme dlouhodobou spolupráci při realizaci a provozu lokálních distribučních soustav elektrické energie i zemního plynu. Od roku 1997 se zabýváme realizací, optimalizací a provozováním soustav centrálního a lokálního zásobování teplem a výrobou elektřiny v rámci kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET). Dokážeme navrhnout, realizovat, financovat a provozovat zdroj tepelné energie včetně kogenerační jednotky. Všechny naše zdroje jsou napojeny na centrální dispečink 24/7.

Nabízíme i komplexní služby v oblasti dodávek a realizací trafostanic VN a NN na klíč, počínaje komunikací s distributorem přes vypracování studie připojitelnosti a projekcí až po samotnou realizaci a následovný provoz. Poskytneme i pravidelné servisní a revizní prohlídky u všech typů trafostanic. V případě výpadku transformátoru zajistíme náhradní zdroj elektrické energie. Asi víte, že platba za elektřinu je tvořena více položkami. Patří sem ale mimo jiné i pokuty za neoprávněnou dodávku jalového výkonu a nedodržení hodnoty účiníku. Nabízíme proto i řešení v oblasti kompenzace jalového výkonu a účiníku od provedení analýzy, návrhu vhodného nápravného řešení až po dodávku a montáž.

V zahraničí jsou delší dobu oblíbené i mikrokogenerační jednotky. Jsou využitelné i v našem prostředí?

Ano, mikrokogenerační jednotku lze teoreticky umístit všude, kde se spotřebovává tepelná energie. Představme si ji tedy jako zařízení instalované pro účely zásobování energií jednotlivých budov. Zejména z pohledu ekonomiky celého projektu se jeví jako zásadní podmínka, aby veškerá vyrobená energie byla spotřebována v místě instalace. I tato zařízení patří mezi naše produkty.

Máte i nějakou další novinku v oblasti produktů?

Společnost innogy Energo je provozovatelem agregačního bloku, prostřednictvím kterého nabízí takzvané služby výkonové rovnováhy pro společnost ČEPS. Podstatou těchto služeb je schopnost nabídnout operativní řízení provozu výrobních zdrojů zařazených do agregačního bloku (například kogeneračních jednotek) anebo významných spotřebičů elektrické energie a pomoct tak vyrovnávat bilanci přenosové soustavy.

Další významnou podnikatelskou činností innogy Energo je využívání alternativních paliv v dopravě, tedy čistá mobilita. Jak jste vnímali především loňský rok, kdy se markantně navýšily ceny CNG?

Celý loňský rok byl ve znamení změn cenové politiky CNG, kdy jsme se snažili zachovat výhodné ceny tohoto alternativního paliva svým zákazníkům i přes opravdu turbulentní situaci na trhu se zemním plynem. Že se nám povedlo zachovat „přízeň“ CNG i přes krátkodobě vyšší ceny, se pak ukázalo na celkových prodejích CNG, které se za minulý rok meziročně navýšily o více než 15 procent.

Jak vnímáte čistou mobilitu?

Pro nás je čistá mobilita jak CNG, tak i elektromobilita. Jedná se především o výstavbu a provozování plnicích stanic CNG, jeho prodej v dopravě a také výstavbu a provoz nabíjecích stanic pro elektromobily. Aktuálně provozujeme 71 plnicích CNG stanic, devět rychlých DC nabíjecích stanic a 168 veřejných AC stanic, rozmístěných po celé ČR. Zprovoznili jsme dva největší innogy nabíjecí huby, kdy na Dolní Moravě provozujeme jednu DC stanici a deset AC stanic a u zábavního parku Mirakulum pak dalších deset AC stanic.

Co říkáte na zvyšující se podíl bioCNG?

Současný trend v CNG je samozřejmě rostoucí podíl biometanu vůči klasickému zemnímu plynu. V roce 2022 tak naše prodeje CNG byly tvořeny z neuvěřitelných 70 % takzvaným bioCNG a v letošním roce plánujeme toto číslo ještě navýšit. BioCNG je obnovitelný zdroj energie a mezi zákazníky si skutečně nyní získává popularitu. Například pro CNG autobusy v Mladé Boleslavi jsme dodali technologii pro bioCNG stanici.

Jaká je podle vás budoucnost plynu?

V posledních letech se množí pochybovačná stanoviska a otázky k budoucnosti zemního plynu. Jsem přesvědčen, že bez zemního plynu nelze realizovat snižování emisí, přestože se do procesu zapojí i jiné plyny jako biometan či vodík. Růst životní úrovně Evropy je spojen se zvyšováním spotřeby energií, a to jak v průmyslu, tak v domácnostech. A zvyšování spotřeby a snižování emisí si bez plynů nelze představit.

Jiří Šimek

Profesní kariéru zahájil v roce 2000 v Oberoesterreichische Ferngas v Linci, následovně pokračoval v Jihočeské plynárenské. Po fúzi dále působil v rámci skupiny E.ON Czech až do roku 2016. Od roku 2017 je aktivní v rámci skupiny innogy v innogy Energo v oblasti výroby a distribuce tepla a elektřiny.

innogy Energo

Společnost innogy Energo, s.r.o., se zaměřuje především na podnikatelské aktivity spojené s výrobou tepelné a elektrické energie, čistou mobilitou, provozováním lokálních distribučních soustav elektřiny a instalacemi fotovoltaických panelů společně s bateriovými úložišti. Realizuje komplexní projekty modernizace soustav dálkového a lokálního vytápění s využitím kogeneračních jednotek především formou energetického kontraktingu.