logo plyn

Eurogas zvolil nového prezidenta, stal se jím Cristian Signoretto

27. 5. 2024 Redakce

Eurogas, Evropské sdružení zastupující odvětví plynných paliv, si po odstoupení Didiera Holleaux zvolilo nového prezidenta, jímž se stal Cristian Signoretto. Mezi hlavní cíle, které si vytyčil, patří udržení pozice Eurogasu coby klíčového hráče v oblasti energetiky a klimatických závazků a zároveň zajištění bezpečnosti a cenové dostupnosti zdrojů energie.

„Je mi ctí, že budu Eurogas zastupovat jako jeho prezident v příštích dvou letech, tedy v období, které je pro evropský a světový plynárenský průmysl nesmírně důležité. Pro Eurogas je to klíčový okamžik, kdy může přispět k celkové agendě v oblasti energetiky a klimatu,” prohlásil po svém zvolení Cristian Signoretto.

Dostupná energie pro průmysl i domácnosti

„Díky zkušenostem a závazkům svých členů bude Eurogas hrát strategickou roli v evropské diskusi tím, že přijme nezbytná opatření k dosažení cílů dekarbonizace a zároveň zajistí bezpečnost a cenovou dostupnost zdrojů energie pro evropský průmysl a domácnosti,“ dodal nově zvolený prezident.

Signoretto je od roku 2019 členem představenstva Eurogasu. Už šestnáct let také působí ve společnosti Eni, kde je ředitelem globálního portfolia plynu a LNG a také zástupcem provozního ředitele pro přírodní zdroje. Vrcholový manažer také přináší rozsáhlé zkušenosti, které zúročil jako předseda italského sdružení plynárenského průmyslu Proxigas a člen výkonného výboru mezinárodní skupiny dovozců zkapalněného zemního plynu GIIGNL.

Role plynů při dosahování klimatických cílů

Cristian Signoretto ve funkci střídá Didiera Holleaux, který v Eurogasu působil tři roky a organizaci provedl hned několika vnějšími krizemi. Organizace také za tu dobu navýšila počet svých členů. „Chci poděkovat všem, kteří mě podporovali při plnění mých povinností, protože jsem vždy dělal to, co jsem považoval za nejlepší pro úspěch, růst a jednotu sdružení. Přeji plynárenskému průmyslu v Evropě zářnou budoucnost a předvídám velkou schopnost plynných energií hrát roli při dosahování našich klimatických cílů,“ řekl Didier Holleaux.

Eurogas je sdružení více než stovky evropských společností a organizací, které pokrývají celou délku hodnotového řetězce plynů. Jeho členové, mezi něž patří také Český plynárenský svaz, zastřešují velkoobchodní a maloobchodní trhy s plynem, distribuci zemních obnovitelných a nízkouhlíkových plynů a jejich derivátů a využití plynu v dopravě. Eurogas rovněž zastupuje poskytovatele technologií včetně společností působících v oblasti řízení emisí metanu v hodnotovém řetězci.