logo plyn

Plyn, elektřina a teplo na společné cestě do budoucnosti

29. 3. 2024 Ing. Pavel Liedermann

SOUHRN:

Účelem článku je nástin možného vývoje sektoru plynárenství v období nejbližších desetiletí. Je snahou podívat se na celou problematiku v širších souvislostech. V celém energetickém sektoru dochází v posledních letech k zásadním přeměnám. Mnohdy jsou bez většího rozboru sdělovány zásadní závěry a pro scénáře dalšího vývoje jsou uplatňovány různé nezměnitelné předpoklady a faktory. Očekává se, že budou funkční trhy a že budou bez problémů platit všechny stávající nebo připravované právní normy. Realita celosvětového vývoje je ovšem jiná a ukazuje se, že je žádoucí pracovat s různými možnostmi, které byly dříve považovány i za krajně nepravděpodobné.

KLÍČOVÁ SLOVA:

zemní plyn, vodík, biometan, náhrada uhlí, paroplynové elektrárnySUMMARY:

The contribution outlines the gas industry’s possible development over the coming decades. The author seeks to view the whole issue in a broader context. Fundamental changes have been taking place throughout the energy sector in recent years. Frequently, seminal conclusions are being communicated unsupported by any deeper analysis, and various unchangeable assumptions and factors are being used for further development scenarios. The markets are expected to be operational and all the existing and/or forthcoming legislation is expected to apply without any problems. However, the reality of global developments is different and it is turning out that it is advisable to work also with the options that were earlier regarded as extremely unlikely.

KEY WORDS:

natural gas, hydrogen, biomethane, coal substitute, combined cycle power plants